Alleen het zoeken naar een geschikte woning in Amsterdam is al een hele uitdaging.

En dan is dat nog maar de eerste stap in het hele traject tot de aankoop. Hieronder het globale stappenplan dat u doorloopt wanneer u een (eerste) huis wilt kopen in Amsterdam.

Stap 1. Oriënteren op de woningmarkt

- Zoeken op bijvoorbeeld Funda of andere woningsites
- Eerste bezichtiging (eventueel met behulp van een checklist)

Stap 2. Tweede bezichtiging

Samen met uw aankoopmakelaar doet u een tweede bezichtiging. De aankoopmakelaar informeert u na de bezichtiging over zijn bevindingen met bettrekking tot de staat van de woning en hij geeft u een waarde-indicatie op basis van referentiewoningen. Dit advies is geheel kosteloos en vrijblijvend.

Stap 3. Onderhandelingen

- Opvragen alle beschikbare informatie.
- Eventueel aanvullend bouwtechnisch onderzoek.
- Bepalen van een effectieve onderhandelingsstrategie.
- Onderhandelingen tot er overeenstemming op hoofdlijnen: de mondelinge koopovereenkomst.
- Afhandeling van eventuele voorbehouden zoals bouwtechnische keuring, de looptijd van het eventuele voorbehoud ten aanzien van de financiering gaat in (hypotheekadvies!).

Stap 4. Koopovereenkomst

- Kiezen notaris en vastleggen afspraken voor de notaris.
- Opstellen schriftelijke koopovereenkomst door de notaris.
- Eventueel aanpassen concept koopovereenkomst.
- Ondertekening overeenkomst en drie dagen bedenktijd.

Stap 5. Eindinspectie van de woning

- Controle op de staat van de woning.

Stap 6. Levering bij de notaris

- Ondertekening notariële akte van levering.
- Ondertekening hypotheekakte.
- Controle leveringsakte en nota van afrekening.

Stap 7. Sleuteloverdracht en verhuizen!